Botervis ( Pholis gunnellus )

       
Botervis
 
Beschrijving
Dit palingachtige visje wordt circa 25 cm lang. Opvallend is de over de hele lengte lopende rugvin, met daarop aan de basis en soms doorlopend op het lijf, 9 tot 15 min of meer ronde zwarte vlekken met lichte randen. De kleur van het dier zelf is tamelijk donkerbruin met een olijfgroene tint. Aan de buikzijde wat lichter.
 
Voedsel
Vooral kleine kreeftachtigen, zoals zeepissebedden, maar ook wormen en slakken. Ze zijn ook gek op viseieren en vislarven.

Voortplanting
Dat vindt plaats in de winter. De dieren bouwen nesten, of ze kiezen een plek onder een steen, in een schelp of ander holletje. Dat kan in het getijdengebied plaatsvinden tot op ca. 25 m diepte. De 100 tot 200 bevruchte eieren worden bewaakt door beide echtelieden.
 
Leefgebied
Van het getijdengebied tot ca. 40 m diepte. In de winter gaat hij dieper: tot 100 meter. Op allerlei bodems, van rotsen tot slib en tussen wier en zeegras.

Verspreiding
Noordelijke Atlantische Oceaan, aan de westzijde van Labrador tot Delaware, aan de oostzijde van IJsland en Noord-Noorwegen, gehele Oostzee en Noordzee, tot de Golf van Biskaje.


Botervis ( Nederlands )
Butterfisch ( Duits )
Butterfish ( Engels )